Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

NOVINKA!
Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
BEXSERO VAKCÍNA MÁ ZKUŠENOST S MENINGOKOKEM OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

CO TO JE? Symptomy

SYMPTOMY

Nemoc (IMO) se může projevit velmi rychle. Pozor, prvotní příznaky je těžké rozeznat od běžné chřipky. Vysoká teplota (kolem 40 °C) je často doprovázena bolestmi hlavy, svalů a kloubů a zvracením.

Mezi běžné příznaky patří:

Pro odhalení sepse může pomoct obyčejná sklenička. Přitiskněte skleničku ke skvrnité červené vyrážce. Když nevybledne, je tady vážné podezření, že se jedná o sepsi.

Máte-li strach nebo podezření, že by mohlo jít o sepsi, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Rizikové skupiny Jak se chránit?