Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B PLNĚ HRAZENO

Při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

CO TO JE? Symptomy

SYMPTOMY

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) se na počátku obtížně rozpoznává. Prvotní příznaky se mohou podobat běžnému nachlazení nebo chřipce, a proto může být onemocnění pozdě diagnostikováno.

Mezi příznaky patří:

Meningokoková sepse je celková reakce organismu na infekci. Na kůži nemocného se typicky tvoří zvětšující se drobné krevní výronky (červené, skvrnité vyrážky, tzv. petechie). Jejichž příznačným rozlišovacím znakem je, že pokud na ně zatlačíte skleničkou, nezmizí (kůže nevybledne) a je tady vážné podezření, že se jedná o sepsi.

Máte-li strach nebo podezření, že by mohlo jít o invazivní meningokokové onemocnění, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Jak se chránit?