Když udeří meningokok,
je drahá každá vteřina.

Chraňte své nejmilejší!
Objednejte se na očkování
již dnes!

Reklama určená široké veřejnosti ČR

 • CO TO JE?
 • Symptomy
 • Rizikové skupiny
 • Jak se chránit?

CO TO JE?

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) je neobvyklé, ale závažné onemocnění způsobené bakterií
Neisseria meningitidis (meningokok).
Nejvíce ohrožuje děti kojeneckého a předškolního věku a dospívající mezi 15. a 20. rokem života. Bakterie se přenášejí kapénkovou cestou – např. kýcháním, kašlem nebo líbáním.

IMO se nejčastěji projevuje jako:

Meningitida

(zánět mozkových blan)

Meningokoková meningitida je zánět mozkových blan způsobený meningokokem, při kterém jsou obecné příznaky doprovázeny ztuhnutím šíje, neschopností předklonit hlavu, poruchami vědomí a křečemi.

Sepse

(otrava krve)

Meningokoková sepse je závažnější a ve své podstatě představuje otravu krve, v jejímž průběhu se nemocnému na kůži tvoří zvětšující se drobné krevní výrony do kůže a postupně selhávají životně důležité orgány.

 • O vakcíně
 • Možnosti ochrany
 • OČKOVACÍ SCHÉMA
 • Cena

O VAKCÍNĚ

Ve světě se vyskytují různé séroskupiny vyvolávající invazivní meningokokové onemocnění – A, B, C, W-135, Y.

V České republice se nejčastěji objevuje

meningokok skupiny B.

Nicméně proti všem uvedeným séroskupinám

se lze nechat očkovat.

Vakcína Bexsero je indikována k imunizaci vůči

meningokokovým onemocněním skupiny B,

a to již od 2 měsíců věku.

Tato skupina meningokoku v ČR způsobuje v posledních letech přibližně 60 - 70 % meningokokových onemocnění.

 • Jak rozpoznat meningokokové onemocnění?
 • Má zkušenost s meningokokem
 • Příběh pediatra

předchozí video

Příběh pediatra

Má zkušenost s meningokokem

Jak rozpoznat meningokokové onemocnění?

další video

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jedná se o efektivní způsob prevence a ochrany proti agresivnímu a rychlému meningokokovému onemocnění. V České republice máme vakcíny, které chrání proti jednomu nebo čtyřem skupinám meningokoku. Mezi registrované vakcíny patří například vakcíny Bexsero a Menveo.
Nosičem meningokoků je vždy člověk. Bakterie meningokoku je přítomna v nosohltanu a z jedné osoby na druhou se může přenést kapénkovou cestou - při blízkém kontaktu slinami, kašlem nebo kýcháním. Nosičem bakterie může být až 10 i více procent populace. Nosičství meningokoků k onemocnění zpravidla nevede. K invazivnímu meningokokovému onemocnění (IMO) dochází, když se bakterie rozšíří do těla a způsobí závažné infekce - meningitidu (zánět mozkových blan) a sepsi (otravu krve).
Prvotní příznaky onemocnění meningokokem jsou zpravidla nerozeznatelné od běžné chřipky či začínající angíny. K prvním a nejčastějším příznakům onemocnění meningokokem patří vysoká tělesná teplota, která dosahuje až 40 °C. Přidávají se bolesti hlavy, které mohou být doprovázeny zvracením, bolestí svalů a kloubů.
Invazivní meningokokové onemocnění bývá velmi rychlé a agresivní. Už během 24 – 48 hodin se může rozvinout z počátečních nespecifických příznaků v závažné onemocnění končící až smrtí. Mezi obecné příznaky meningitidy patří ztuhnutí šíje, neschopnost předklonit hlavu, poruchy vědomí a křeče. Mezi příznaky meningokokové sepse patří zvětšující se drobné krevní výrony do kůže (petechie).
K záchraně života patří včasné rozpoznání prvních příznaků meningokokového onemocnění a co nejrychlejší převoz pacienta do nemocnice. Základem léčby je podávání antibiotik.
Bylo prokázáno, že imunogenicita společně podávaných běžných vakcín nebyla ovlivněna současným podáním vakcíny Bexsero/Menveo. Při současném podání musí být vakcína Bexsero/Menveo aplikována do jiného místa.
Pro podrobnější informace o současném podání vakcíny Bexsero/Menveo a jiných běžných vakcín kontaktujte svého lékaře.
Není to pravda. Vakcína Bexsero, jež chrání proti meningokokovému onemocnění způsobeným skupinu B, je indikována od 2 měsíců věku. Vhodný způsob očkování konzultujte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Pro starší děti od 2 let věku je dostupné očkování vakcínou Menveo, jež pomáhá chránit proti meningokokovému onemocnění způsobenému skupinami A, C, W a Y.
Proti meningokokokovému onemocnění lze očkovat celoročně. Očkování je dobrovolné a není hrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin).
Na očkování proti meningokokovému onemocnění však pojišťovny často přispívají.
O potřebě přeočkování se prosím poraďte s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte.
Meningokok skupiny B v ČR způsobuje v posledních letech přibližně 60 – 70 % invazivních meningokokových onemocnění. Druhou nejčastěji se vyskytující skupinou je meningokok skupiny C. Ostatní skupiny (především A, W-135, X, Y) se častěji vyskytují v zahraničí. Doporučujeme využít možnosti očkování proti oběma skupinám meningokoků (tedy B i C). Očkování je vždy třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem, který zváží individuální rizika a zdravotní stav.
O možnosti očkování se prosím poraďte s vaším lékařem nebo s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte. Aplikace obou vakcín je doporučena v odstupu minimálně 14 dnů, v případě potřeby je lze aplikovat současně, avšak do odlišných míst.
Orientační cena jedné dávky vakcíny Bexsero je 2 990 Kč. Orientační cena jedné dávky vakcíny Menveo je 1 400 Kč. Doporučujeme podívat se na stránky vaší zdravotní pojišťovny a ověřit možnosti využití příspěvku na očkování. Například VZP přispívá na dané očkování až 2 500 Kč dětem do 18 let. Výše příspěvku se u každé pojišťovny liší.
Možné nežádoucí účinky jsou popsány v příbalové informaci vakcíny. Ta je dostupná např. na webové stránce: www.gskkompendium.cz. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.
Data o výskytu invazivních meningokokových onemocněních publikuje Státní zdravotní ústav na svých webových stránkách - více informací ZDE. Další informace zjistíte u svého lékaře.

KE STAŽENÍ

Leták

Stáhnout

Karta s příznaky

Stáhnout

Meningokok
KVÍZ

Otestuj si své znalosti!

Která věková skupina je nejohroženější invazivním
meningokokovým onemocněním?

Jak je možné invazivnímu meningokokovému onemocnění předcházet?

Invazivní meningokokové onemocnění může postupovat velmi rychle.
I při adekvátní léčbě může k závažným následkům dojít i jen v řádu:

Jak se mohu invazivním meningokokovým onemocněním nakazit?

Gratuluji! Vyznáš se dobře.

Dosáhl/a jsi bodů.