Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B PLNĚ HRAZENO

Při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

OTÁZKY A ODPOVĚDI

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Očkování je efektivní způsob prevence a ochrany před závažným a rychle probíhajícím invazivním meningokokovým onemocněním. V České republice jsou dostupné vakcíny, které pomáhají chránit proti 5 skupinám meningokoků. Mezi registrované vakcíny patří například vakcíny Bexsero a Menveo.
Od 1. 1. 2024 je očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokoky skupiny B hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku. Očkování proti skupinám A, C, W, Y je od 1. 1. 2024 hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Ostatní děti a dospělí zaplatí za jednu dávku vakcíny Bexsero cca 2 300 Kč. Orientační cena jedné dávky vakcíny Menveo je 1 500 Kč. Doporučujeme podívat se na stránky vaší zdravotní pojišťovny a ověřit možnosti využití příspěvku na očkování. Výše příspěvku se u každé pojišťovny liší.
Nosičem meningokoků je vždy člověk. Meningokok je přítomen na sliznici nosohltanu a z jedné osoby na druhou se může přenést kapénkovou cestou - při blízkém kontaktu slinami, kašlem nebo kýcháním. Nosičem meningokoka může být až 10 i více procent populace. Nosičství meningokoků k onemocnění zpravidla nevede. K invazivnímu meningokokovému onemocnění (IMO) dochází, když se meningokok rozšíří do těla a způsobí závažné infekce - meningitidu (zánět mozkových blan) a sepsi (otravu krve).
Zákeřnost onemocnění spočívá především v tom, že jeho počáteční příznaky se mohou podobat běžnému nachlazení nebo chřipce, a proto může být onemocnění pozdě diagnostikováno.
Mezi příznaky onemocnění patří únava, bolesti hlavy, kloubů, horečka, zvracení, ztuhlost šije, porucha vědomí, křeče.
Při meningokokové sepsi se na kůži nemocného typicky tvoří zvětšující se drobné krevní výronky (červené, skvrnité vyrážky, tzv. petechie). Už během 24 - 48 hodin se může onemocnění rozvinout z počátečních nespecifických příznaků v závažné onemocnění končící až smrtí.
Pro záchranu života je důležité včasné rozpoznání prvních příznaků meningokokového onemocnění a co nejrychlejší převoz pacienta do nemocnice. Základem léčby je podávání antibiotik.
Bylo prokázáno, že imunogenicita společně podávaných běžných vakcín nebyla ovlivněna současným podáním vakcíny Bexsero. Při současném podání musí být vakcína Bexsero aplikována do jiného místa.
Pro podrobnější informace o současném podání vakcíny Bexsero a jiných běžných vakcín kontaktujte svého lékaře.
Není to pravda. Proti meningokokům skupin A, C, W, Y lze očkovat od 6 týdnů věku. Pro starší děti od 2 let věku je dostupné i očkování vakcínou Menveo, jež také pomáhá chránit před meningokokovým onemocněním způsobeným meningokoky skupin A, C, W a Y. Vakcína Bexsero, jež chrání proti meningokokovému onemocnění způsobenému meningokoky skupiny B, je indikována od 2 měsíců věku. Vhodný způsob očkování konzultujte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte.
Proti meningokokovému onemocnění je možné očkovat celoročně. Od 1. 1. 2024 je očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokoky skupiny B hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li zahájeno do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku. Očkování proti skupinám A, C, W, Y je od 1. 1. 2024 hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
O potřebě přeočkování se prosím poraďte s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte.
V České republice se nejčastěji vyskytují meningokoky skupin B a C, ale ve světě se vyskytují různé skupiny vyvolávající invazivní meningokokové onemocnění – nejvíce A, B, C, W, Y. Proti všem uvedeným je možné se nechat očkovat. Očkování je vždy třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem, který zváží individuální rizika a zdravotní stav.
O možnosti očkování se prosím poraďte s vaším lékařem nebo s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte. V případě potřeby lze obě vakcíny aplikovat současně, avšak do odlišných míst.
Možné nežádoucí účinky jsou popsány v příbalové informaci vakcíny. Ta je dostupná např. na webové stránce: www.gskkompendium.cz. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.
Data o výskytu invazivních meningokokových onemocněních publikuje Státní zdravotní ústav na svých webových stránkách - více informací ZDE. Další informace zjistíte u svého lékaře.