Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

NOVINKA!
Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
BEXSERO VAKCÍNA MÁ ZKUŠENOST S MENINGOKOKEM OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

OTÁZKY A ODPOVĚDI

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jedná se o efektivní způsob prevence a ochrany proti agresivnímu a rychlému meningokokovému onemocnění. V České republice máme vakcíny, které chrání proti jednomu nebo čtyřem skupinám meningokoku. Mezi registrované vakcíny patří například vakcíny Bexsero a Menveo.
Od 1. května 2020 mají děti plně hrazené očkování proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku.
Starší děti a dospělí zaplatí za jednu dávku vakcíny Bexsero cca 1 950 Kč. Orientační cena jedné dávky vakcíny Menveo je 1 400 Kč. Doporučujeme podívat se na stránky vaší zdravotní pojišťovny a ověřit možnosti využití příspěvku na očkování. Například VZP přispívá na dané očkování až 2 500 Kč dětem do 18 let. Výše příspěvku se u každé pojišťovny liší.
Nosičem meningokoků je vždy člověk. Bakterie meningokoku je přítomna v nosohltanu a z jedné osoby na druhou se může přenést kapénkovou cestou - při blízkém kontaktu slinami, kašlem nebo kýcháním. Nosičem bakterie může být až 10 i více procent populace. Nosičství meningokoků k onemocnění zpravidla nevede. K invazivnímu meningokokovému onemocnění (IMO) dochází, když se bakterie rozšíří do těla a způsobí závažné infekce - meningitidu (zánět mozkových blan) a sepsi (otravu krve).
Prvotní příznaky onemocnění meningokokem jsou zpravidla nerozeznatelné od běžné chřipky či začínající angíny. K prvním a nejčastějším příznakům onemocnění meningokokem patří vysoká tělesná teplota, která dosahuje až 40 °C. Přidávají se bolesti hlavy, které mohou být doprovázeny zvracením, bolestí svalů a kloubů.
Invazivní meningokokové onemocnění bývá velmi rychlé a agresivní. Už během 24 – 48 hodin se může rozvinout z počátečních nespecifických příznaků v závažné onemocnění končící až smrtí. Mezi obecné příznaky meningitidy patří ztuhnutí šíje, neschopnost předklonit hlavu, poruchy vědomí a křeče. Mezi příznaky meningokokové sepse patří zvětšující se drobné krevní výrony do kůže (petechie).
K záchraně života patří včasné rozpoznání prvních příznaků meningokokového onemocnění a co nejrychlejší převoz pacienta do nemocnice. Základem léčby je podávání antibiotik.
Bylo prokázáno, že imunogenicita společně podávaných běžných vakcín nebyla ovlivněna současným podáním vakcíny Bexsero. Při současném podání musí být vakcína Bexsero aplikována do jiného místa.
Pro podrobnější informace o současném podání vakcíny Bexsero a jiných běžných vakcín kontaktujte svého lékaře.
Není to pravda. Vakcína Bexsero, jež chrání proti meningokokovému onemocnění způsobenému skupinou B, je indikována od 2 měsíců věku. Vhodný způsob očkování konzultujte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Pro starší děti od 2 let věku je dostupné očkování vakcínou Menveo, jež pomáhá chránit proti meningokokovému onemocnění způsobenému skupinami A, C, W a Y.
Proti meningokokokovému onemocnění lze očkovat celoročně. Očkování proti meningokoku skupiny B je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pokud je zahájeno do konce 6. měsíce věku. Na úhradu vakcíny Bexsero mají i pacienti zákonem specifikovaných rizikových skupin.

Starším pacientům na očkování proti meningokokovému onemocnění pojišťovny stále přispívají.
O potřebě přeočkování se prosím poraďte s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte.
Meningokok skupiny B v ČR způsobil v posledních deseti letech více než 60 % invazivních meningokokových onemocnění. Další relativně často se vyskytující skupinou je meningokok skupiny C. Ostatní skupiny (především A, W-135, X, Y) se častěji vyskytují v zahraničí. Doporučujeme využít možnosti očkování proti oběma skupinám meningokoků (tedy B i C). Očkování je vždy třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem, který zváží individuální rizika a zdravotní stav.
O možnosti očkování se prosím poraďte s vaším lékařem nebo s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte. V případě potřeby lze obě vakcíny aplikovat současně, avšak do odlišných míst.
Možné nežádoucí účinky jsou popsány v příbalové informaci vakcíny. Ta je dostupná např. na webové stránce: www.gskkompendium.cz. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.
Data o výskytu invazivních meningokokových onemocněních publikuje Státní zdravotní ústav na svých webových stránkách - více informací ZDE. Další informace zjistíte u svého lékaře.