Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B PLNĚ HRAZENO

Při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

Meningokok
KVÍZ

Otestuj si své znalosti!

Která věková skupina je nejohroženější invazivním
meningokokovým onemocněním?

Jak je možné invazivnímu meningokokovému onemocnění předcházet?

Invazivní meningokokové onemocnění může postupovat velmi rychle.
I při adekvátní léčbě může k závažným následkům dojít i jen v řádu:

Jak se mohu invazivním meningokokovým onemocněním nakazit?

Gratuluji! Vyznáš se dobře.

Dosáhl/a jsi bodů.