Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

NOVINKA!
Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
BEXSERO VAKCÍNA MÁ ZKUŠENOST S MENINGOKOKEM OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ

O VAKCÍNĚ

Ve světě se vyskytují různé skupiny vyvolávající invazivní meningokokové onemocnění – A, B, C, W-135, Y.

V České republice se u kojenců nejčastěji objevuje

meningokok skupiny B.

Nicméně proti všem uvedeným skupinám

se lze nechat očkovat.

Vakcína Bexsero je indikována k imunizaci vůči

meningokokovým onemocněním skupiny B,

a to již od 2 měsíců věku.

Tato skupina meningokoků v ČR způsobila v posledních deseti letech téměř 60 % meningokokových onemocnění.

Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA CENA