Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B HRAZENO

Při záhájení očkování do 1 roku věku a ve 14 letech.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ

O VAKCÍNĚ

Celkově existuje 12 skupin meningokoků, očkováním preventabilních je 5 z nich.
Jsou to skupiny A, B, C, W-135, Y. Těchto 5 skupin ale způsobuje naprostou většinu všech invazivních meningokokových onemocnění.

V České republice se nejčastěji objevují

meningokoky skupin B a C.

Vakcína Bexsero je indikována k imunizaci proti meningokokovým onemocněním, která jsou způsobena meningokoky skupiny B, a to již od 2 měsíců věku.

Tato skupina meningokoků v ČR způsobila v posledních deseti letech téměř 60 % meningokokových onemocnění.

Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA CENA