Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ

O VAKCÍNĚ

Ve světě se vyskytují různé skupiny meningokoků vyvolávající invazivní meningokokové onemocnění – nejvíce A, B, C, W-135, Y.

Proti všem uvedeným skupinám

(A, B, C, W-135, Y) se lze nechat očkovat.

V České republice se nejčastěji objevují

meningokoky skupin B a C.

Vakcína Bexsero je indikována k imunizaci proti meningokokovým onemocněním, která jsou způsobena meningokoky skupiny B, a to již od 2 měsíců věku.

Tato skupina meningokoků v ČR způsobila v posledních deseti letech téměř 60 % meningokokových onemocnění.

Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA CENA