Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

NOVINKA!
Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
BEXSERO VAKCÍNA MÁ ZKUŠENOST S MENINGOKOKEM OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

CO TO JE? Symptomy Rizikové skupiny

Rizikové skupiny

Invazivní meningokokové onemocnění může postihnout kohokoli,
nejčastěji však postihuje malé děti.

V riziku meningokokového onemocnění je každý, nejčastěji však nemoc postihuje děti mladší 5 let a riziko vzrůstá opět v období dospívání.

Jak se chránit?