Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B HRAZENO

Při záhájení očkování do 1 roku věku a ve 14 letech.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA

OČKOVACÍ SCHÉMA

Očkování dětí proti meningokoku skupiny B vakcínou Bexsero je možné
již od 2 měsíců věku (počet dávek závisí na věku jedince).

*Při zahájení očkování ve věku 2-5 měsíců je možné použít též nehrazené schéma 3+1 s prodlevou mezi dávkami u základního očkování minimálně 1 měsíc.
Podmínky přeočkování jsou u schématu 3+1 stejné jako u hrazeného schématu 2+1.

*Při zahájení očkování ve věku 2-5 měsíců je možné použít též nehrazené schéma 3+1 s prodlevou mezi dávkami u základního očkování minimálně 1 měsíc. Podmínky přeočkování jsou u schématu 3+1 stejné jako u hrazeného schématu 2+1.

CENA