Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

NOVINKA!
Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
BEXSERO VAKCÍNA MÁ ZKUŠENOST S MENINGOKOKEM OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA CENA

CENA

Očkování proti meningokoku, resp. proti všem typům meningokokových onemocnění, se řadí mezi tzv. nepovinná očkování. Provádějí se zpravidla na vyžádání pacienta nebo rodičů. Orientační cena jedné dávky vakcíny Bexsero je 1 950 Kč. ***

Příspěvky POJIŠŤOVEN

Příspěvky POJIŠŤOVEN

NOVINKA!
Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení
očkování do konce 6. měsíce věku

Příspěvky POJIŠŤOVEN

Kód pojišťovny NÁZEV POJIŠŤOVNY Nezletilý Dospělý Pozn. Více INFO
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR až 1 000 Kč ACYW*
až 2 500 Kč B**
až 500 Kč' Lze čerpat v roce 2020 bez omezení tím, zda byl příspěvek čerpán v roce 2019.
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR až 1 000 Kč až 500 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně. Příspěvek může být uplatněn na kterékoliv očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna až 1 500 Kč až 1 000 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně. Příspěvek může být uplatněn na kterékoliv očkování, vyjma doplatků za vybrané očkování.
207 Oborová zdravotní pojišťovna až 10 000" Kč až 10 000" Kč Částku lze čerpat na základě kreditů na VITAKARTĚ.
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda až 3 000 Kč až 3 000 Kč 1 000 Kč na jednu dávku.
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR až 1 000 Kč až 500 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně a to včetně aplikace.
213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna až 10 000 Kč až 1 000 Kč Částka se vztahuje na balíček, jehož součástí je i očkování. Možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč.

*Na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW

**Na očkování proti meningokokovým nákazám typu B

'Na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW a B


"Podmínky čerpání kreditů z VITAKARTY naleznete na stránce pojišťovny.

Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si ověřte u vaší zdravotní pojišťovny.

***Náklady spojené s aplikací vakcíny jsou v obvyklé výši 200 Kč a hradí se společně s částkou za každou dávku očkovací látky.